კავკასიის მედია ანალიზის სააგენტო

ვრცლადრას ვაკეთებთ?

ელექტრონული და ადამიანური რესურსის გამოყენებით ჩვენი კომპანია ახდენს მიმდინარე მოვლენების შესწავლასა და ანალიზს სოციალური მედიის, რადიოს, ტელევიზიისა და ბეჭდური მედიის მონიტორინგის საშუალებით. ამჟამად ვახორციელებთ დაახლოებით 500მდე ბეჭდური/ელექტრონული მედიის მონიტორინგს მსოფლიოს გარშემო. მედია მონიტორინგი საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ ინფორმაცია თქვენთვის საინტერესო თემებზე, იქნება ეს ფინანსები, პოლიტიკა, უსაფრთხოება, ეკონომიკა თუ მედიცინა.

კარიერაContact


1

Email


2

Address


2