აკრედიტაცია


სიახლეებიფესტივალის სასელექციო კომიტეტმა დასსრულა მუშაობა

ფესტივალზე ფილმების აპლიკაციების მიღება დაიწყო 11 თებერვალს და დასრულდა 30 ივნისს. ფესტივალზე შემოსული 2074 ფილმიდან, სელექცია გაიარა 118-მა ფილმმა, რომლებიც გადანაწილდა 7 საკონკურსო კატეგორიაში. ფესტივალის გამარჯვებულებს გამოავლენს მთავარი, ახალგაზრდული და საბავშვო ჟიური, ხოლო შედეგები გამოცხადდება ფესტივალის დასკვნით დღეს 31 ოქტომბერს.